Dr. Alexander C. Adams

Auditor of DIBKOM (German Institute for Broadband Communication)

Do SCTE wstąpił w 2001 roku, a od 2004 roku jest sekretarzem SCTE Centralnej Europy.
Absolwent Nauk Elektrotechnicznych Uniwersytetu w Hawajach, USA.
Tytuł doktora otrzymał w roku 2007 roku na Uniwersytecie Nauk Technicznych w Darmstadt, w Niemczech.
Od 2008 roku audytor Niemieckiego Instytutu Komunikacji Szerokopasmowej (DIBKOM).

Prof. Dr. Claus H. Adams

President of the Central Europe Chapter, SCTE

Absolwent Technicznego Uniwersytetu w Aachen w Niemczech. Od 2004 roku Prezes Oddziału SCTE w Centralnej Europie. Od 1975 roku jest profesorem na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Wilhelmshaven w Niemczech.
Współzałożyciel i audytor Niemieckiego Instytutu Szerokopasmowej Komunikacji (DIBKOM).

Cezary Brzóska

Inżynier wsparcia sprzedaży, ERICSSON TV

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, specjalistą w dziedzinie projektowania Systemów Telewizji Cyfrowej. Ma doświadczenie w projektowaniu dużych systemów telewizyjnych DVB-S/T/C, IPTV przeznaczonych dla narodowych operatorów telekomunikacyjnych.
W 1991 roku rozpoczął pracę w firmie VECTOR w dziale technicznym. Od roku 1998 zajmował się wdrożeniem systemów kompresji cyfrowej w Polsce. Od lutego 2008 do dnia dzisiejszego pracuje w firmie Ericsson Television na stanowisku inżyniera wsparcia sprzedaży odpowiedzialnego za Centralną i Wschodnią Europę.

Łukasz Cejmer Łukasz Cejmer

Inżynier Sprzedaży, VECTOR

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Od 2004 roku pracuje w VECTOR, początkowo jako Inżynier Systemowy, a następnie Inżynier Sprzedaży. Odpowiada za wspieranie działań związanych z rozwojem infrastruktury sieci HFC u operatorów kablowych oraz ISP.

Mikołaj Chmura Mikołaj Chmura

Starszy Inżynier Sprzedaży, VECTOR

Absolwent Politechniki Gdańskiej, zajmuje się systemami transmisji danych i telewizji cyfrowej, między innymi tematyką DVB (S,S,T) i IPTV oraz systemami GPON. Od 2005 roku pracuje w firmie VECTOR, początkowo na stanowisku Inżynier Systemowy, obecnie na stanowisku Starszego Inżyniera Sprzedaży. Jest odpowiedzialny za wspieranie działań dotyczących wdrożeń projektów kompresji i systemów IPTV oraz systemów GPON u nadawców oraz operatorów kablowych i ISP.

Carsten Engelke
Technical Director, ANGA
Vice President of the SCTE chapter Central Europe

Absolwent Wydziału Telekomunikacji Gerhard Mercator University. Krierę rozpoczął w firmie Ericsson (systemy GSM) oraz w Fraunhofer Institute. W roku 1996 dołączył do URBANA Telecommunication – operatora kablowego w Hamburgu, gdzie zajmował się rozwojem usług internetu szerokopasmowego oraz DVB.
Po fuzji Telekomunikacji Urbana i Tele Columbus oraz transferze do Deutsche Bank Inwestor (1999), Engelke pracował w Tele Columbus Holding jako Dyrektor Projektu związanego z usługami Triple Play.
W latach 1999 – 2002 był jednym z dziesięciu przedstawicieli przemysłu w spotkaniach grupy G8 dotyczących bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej opartej w Grupie Lyon. W chwili obecnej uczestniczy w spotkaniach ekspertów Komisji Europejskiej.
Od 2003 roku pełni funkcję Dyrektora Technicznego w ANGA (stowarzyszenie niemieckich operatorów kablowych). Między innymi działa w radzie programowej ANGA Cable. W ramach ANGA jest członkiem różnych komiteów technicznych: CENELEC TC 209, TC 210.
Pełni również funkcję Vice President of the SCTE chapter Central Europe.

Piotr Duraj

Inżynier Systemowy, VECTOR

Absolwent Politechniki Gdańskiej, zajmuje się wdrożeniami systemów telewizji cyfrowej, w szczególności rozwiązaniami IPTV, VOD oraz OTT. Od 2010 roku pracuje w firmie VECTOR na stanowisku Inżyniera Systemowego

Sorin Florea

Senior Systems Engineer, Broadband Communication Systems Division, ARRIS

Starszy Inżynier Systemowy w zakresie systemów komunikacji szerokopasmowej w firmie ARRIS w EMEA region. Od ponad 14 lat pracuje w obszarze TELCOM.
Posiada duże doświadczenie w projektowaniu i budowaniu wysokoskalowalnych sieci dla dostawców usług.
Przed wstąpieniem do firmy ARRIS pracował dla Spirelogix.
Jacek Gwizdak Jacek Gwizdak

Dyrektor Rozwoju Biznesu, VECTOR


Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Telekomunikacja. Pracę w VECTOR rozpoczął w 2007 roku jako Starszy Inżynier Wsparcia Sprzedaży. Posiada dużą wiedzę w zakresie rozwiązań DVB (C,S,T) oraz bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów DTV i IPTV.
Daniel Howard
Senior Vice President, Engineering and CTO, SCTE

STO i lider największej na świecie organizacji zrzeszającej techników kablowych. Aktywnie działa na rzecz promocji rozwiązań IP w środowisku kablowym. Współautor standardu DOCSIS 1.1 i 2.0, pomysłodawca pierwotnej wersji standardu DOCSIS 3.0. Od ponad 20 lat, w ramach SCTE, aktywnie wpływa na rozwój środowiska branżowego wprowadzając innowacje technologiczne, opracowując nowe standardy. Twórca centrum badawczego technologii szerokopasmowych w Gorgia Tech.

Seweryn Jabłoński
Starszy Inżynier Sprzedaży, VECTOR

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Telekomunikacja. Od 2006 roku pracuje w VECTOR, początkowo jako Inżynier Systemowy, a następnie Starszy Inżynier Sprzedaży.
Odpowiada za wspieranie działań związanych z rozwojem infrastruktury sieci HFC u operatorów kablowych oraz ISP.

Jacek Kajut Jacek Kajut

Prezes Zarządu, VECTOR

Z wykształcenia inżynier elektronik, absolwent Politechniki Gdańskiej. Współzałożyciel firmy VECTOR (1988), odpowiada za rozwój jednej z ważniejszych marek branży telekomunikacyjnej w Polsce i Europie. Od ponad 20 lat związany ze środowiskiem operatorów kablowych. Od 2003 roku jest członkiem Society of Cable Telecommunications Engineers (USA).
Radosław Korpal Radosław Korpal

Starszy Inżynier Sprzedaży, VECTOR

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Optotelekomunikacja, specjalizuje się w rozwiązaniach telewizji cyfrowej oraz IPTV. W firmie VECTOR pracuje od 2011 na stanowisku Starszego Inżyniera Sprzedaży. Jest odpowiedzialny za wspieranie wdrożeń projektów kompresji i systemów IPTV u nadawców telewizyjnych i operatorów kablowych.

Volker_Leisse_Cable-Europe-Labs Volker Leisse

Director of Cable Standards, External Consultant, Cable Europe Labs

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Braunschweig Technical University. Od 2005 roku jest częścią zespołu Cable Europe Labs, gdzie jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych ze standaryzacją i specyfikacją przemysłową. przyczyniając się do rozwoju technologii kablowych, takich jak EuroDOCSIS i EuroPacketCable. Od stycznia 2011 roku pełni stanowisko Dyrektora ds. standaryzacji sieci kablowych w Cable Europe Labs.
Reprezentuje Cable Europe Labs w różnych europejskich i międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych oraz w stowarzyszeniach branżowych.

Wieslaw_Lodzikowski Wiesław Łodzikowski

Dyrektor Ośrodka – TVP Technologie w Telewizji Polskiej S.A

Z wykształcenia elektronik, absolwent Politechniki Szczecińskiej. Ukończył również studnia podyplomowe: Współczesne Systemy Radiokomunikacyjne i Telewizyjne na Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania w Szczecinie.
W latach 1990 – 1993 był asystentem w Instytucie Elektrotechniki na Politechnice Szczecińskiej i specjalistą ds. konserwacji urządzeń tv w Komitecie ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. W latach 1993 – 2005 pracował na kierowniczych stanowiskach w Oddziale Terenowym TVP w Szczecinie, od 2002 r. pełnił funkcję kierownika Działu Techniki. W latach 2002 – 2005 był wykładowcą w Szczecińskim Collegium Informatycznym. Od lipca 2005 r. był zastępcą dyrektora Biura Technologii i Inwestycji odpowiedzialnym za opracowanie strategii rozwoju technologicznego i technicznego TVP S.A. 1 października 2006 r. objął stanowisko dyrektora tego biura. W latach 2010-2011 sprawował funkcję radcy ministra odpowiedzialnego za dział „łączność” w Ministerstwie Infrastruktury, a w marcu 2011 roku objął stanowisko dyrektora Ośrodka – TVP Technologie w Telewizji Polskiej S.A.

Maciej Muzalewski

Dyrektor Rozwoju Rynku HFC, VECTOR

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Telekomunikacja. Od 1990 roku pracuje w VECTOR, początkowo jako Kierownik Sekcji Systemów Telewizji Kablowej, następnie jako Kierownik ds. Badań i Rozwoju, a od 1998 zajmuje się rozwojem biznesu Firmy.
Maciej Muzalewski jest członkiem Society of Cable Telecommunications Engineers (USA) i Society of Cable Telecommunication Engineers (Wielka Brytania). Działa w Working Group 209 w CENELEC i Komitecie Technicznym ds. Telekomunikacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Reprezentował firmę VECTOR w zespole koordynującym międzynarodowe projekty badawcze CODMUCA i ReDeSign. Jest także współautorem patentów dotyczących szerokopasmowej komunikacji kablowej.

Scott Pranger

Vice President, Global Channels

Pranger is tasked with growing sales of RGB’s comprehensive TV Everywhere solutions by strengthening the company’s relationships with the largest resellers and systems integrators serving the global video service provider market.
A veteran sales executive with extensive experience building channel relationships, Pranger comes to RGB from Envivio, where he was Vice President of Global Channels and led the company’s partnerships with key systems integrators and technology partners worldwide.
Pranger has over 15 years of executive management experience spanning the Internet technology, enterprise software, and complex video distribution industries. Working for global technology pioneers in sales leadership roles, he has a track record of disciplined, consistent growth. His professional accomplishments include raising millions in investment capital, playing a significant role in the successful liquidation of several companies, and leading a company chronicled three times for sales growth by INC. Magazine.
In his early career, Pranger focused on sales and general management for Wang Laboratories, Stratus Computer, Brokat Technologies, Magnet Communications and ILC, leading sales, marketing, operations, and expanding his sales management into international territories.
Pranger holds a B.S. degree from Southern Illinois University’s College of Business and has completed the University of Pennsylvania’s Wharton School’s Executive Development Program. He was inducted into his university’s Hall of Fame in 2004 and previously served on its College of Business External Advisory Board.

mariusz_stecki_100x150 Mariusz Stecki

Z-ca Dyrektora Ośrodka iTVP-HD

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Politechniki Radomskiej, specjalistą w dziedzinie ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem. Ma doświadczenie m.in. w zarządzaniu dużymi strukturami IT, projektami strategicznymi, wdrażaniu systemów informatycznych.
W TVP rozpoczął pracę w 1998, gdzie do 2002 r. zajmował się m.in. wdrożeniem systemu SAP, opracowaniem i wdrożeniem procesów biznesowych związanych z zarządzaniem anteną i produkcją programów, nadzorowaniem prac nad rozwojem nowych multimediów. Od grudnia 2009 r., po powrocie do pracy w telewizji publicznej, kierował Ośrodkiem TVP Technologie. Obecnie z-ca dyrektora Ośrodka iTVP-HD.

Jerzy Straszewski

Prezes, PIKE

Prezes, PIKE Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej od 2003 r. Z wykształcenia – elektronik (absolwent Politechniki Warszawskiej). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w University of Toronto w Kanadzie. Ma tytuł rzecznika patentowego, posiada wiele patentów z zakresu konstrukcji podzespołów elektronicznych.
W 1991 r. – jeden z pierwszych członków-założycieli Stowarzyszenia Operatorów Telewizji Kablowych w Zielonej Górze, przekształconego w 1998 r. w Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej, a w 2005 r. – w PIKE. Od 1994 roku wchodził w skład zarządu tej organizacji, był także członkiem komisji rewizyjnej.

Marcin Ułasik
Dyrektor Rozwoju Produktu, VECTOR

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Telekomunikacja. Od 2000 roku pracuje w VECTOR, początkowo jako Project Manager, a następnie Product Manger.
Obecnie jako Dyrektor Rozwoju Produktu odpowiada za rozwój oferty systemów transmisji danych oraz GPON. Od 2003 roku jest członkiem Society of Cable Telecommunications Engineers (USA). Jest również przewodniczącym komitetu programowego Konferencji Technik Szerokopasmowych organizowanej przez VECTOR.