BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20180202T075106Z DESCRIPTION:Dlaczego warto?\n- jedna z ważniejszych w Polsce i w Europie p latform do dyskusji na temat kierunków rozwoju branży \n- miejsce wymian y doświadczeń operatorów i dostawców technologii\n- prezentacje i dysk usje prowadzone są przez uznanych ekspertów i doświadczonych praktyków \n- w spotkaniu udział biorą czołowi przedstawiciele rynku telekomunika cyjnego z Polski i zagranicy\n \nZarezerwuj swój czas w kalendarzu!\n \nS potkajmy się by porozmawiać o najnowszych trendach\, technologiach i roz wiązaniach\, które zmieniają rynek.\n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20180627T160000 DTSTAMP:20180202T075106Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20180626T080000 LAST-MODIFIED:20180202T075106Z LOCATION:Courtyard by Marriott Gdynia PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:17. Konferencja Technik Szerokopasmowych TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050DB0FE8019CD301000000000000000 01000000038BA04E43FC5134785B18B0563DC9113 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Dlaczego warto?

- jedna z wa żniejszych w Polsce i w Europie platform do dyskusji na temat kierunków rozwoju branży

- miejsce wymiany d oświadczeń operatorów i dostawców technologii

- prezentacje i dyskusje prowadzone są przez uznanych ekspe rtów i doświadczonych praktyków

- w spotkaniu udział biorą czołowi przedstawiciele rynku telekomunikacyj nego z Polski i zagranicy

  \;

Zarezerwuj swój czas w kalendarzu!

 \;

Spotkajmy się by porozmawiać o najnowszych trendach\, technologi ach i rozwiązaniach\, które zmieniają rynek.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR