15. JUBILEUSZOWA KONFERENCJA TECHNIK SZEROKOPASMOWYCH
pod hasłem 15 lat – z przeszłością ku przyszłości